Marketing i PR

Tłumaczenia z dziedziny reklamy, wizerunku i public relations najczęściej dotyczą takich tekstów jak opracowania i prezentacje korporacyjne, materiały promocyjne, broszury i ulotki reklamowe. Przekład tego rodzaju treści wymaga inwencji i oryginalności copywritera raczej niż wiernego podejścia, do którego przywykł tłumacz przysięgły. W konfrontacji z tekstem marketingowym, tłumacz staje się po trosze jego sprzedawcą: powinien tak dobierać słowa i styl, by – pozostając rzecz jasna uczciwym – wzbudzić zainteresowanie potencjalnego klienta. W dzisiejszej dobie, gdy reklamuje się niemal wszystko, trudno o niecodzienne hasło czy chwytliwy bon mot. Kluczem jest zwięzłość, trafność i dowcip, dzięki którym pomysł na reklamę bywa ponadczasowy. W tej dziedzinie liczy się talent, by wspomnieć choćby Wańkowicza i jego slogan „Cukier krzepi” czy „Coca-Cola to jest to!” – błyskotliwy pomysł Agnieszki Osieckiej.

Specjalizacja ta obejmuje również lokalizację, polegającą na przystosowaniu tłumaczonych treści do cech innej kultury, tradycji, rynku, czy szczególnego położenia geograficznego. Jedną z form lokalizacji jest tłumaczenie stron internetowych. Umiejętne przedstawienie firmy na zagranicznym rynku przełoży się na sukces handlowy. Aby mieć w nim swój udział, tłumacz powinien wykazać się nie tylko znajomością wyżej wspomnianych realiów innego kraju, lecz także rozumieć mentalność, upodobania i filozofię jego mieszkańców.

Tłumaczenia z dziedziny marketingu i PR z przyjemnością wykonuję dla wydawnictwa Bauer Media Group oraz Miuki.pl Miły Projekt – firmy, która oferuje miłe meble do każdego wnętrza.

 

Więcej o projektach

Referencje

Pani Hanna Szulczewska wielokrotnie wykonywała tłumaczenia oraz korekty językowe tekstów prac naukowo-badawczych, specjalistycznych artykułów w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz referatów przedstawianych w materiałach konferencyjnych międzynarodowych konferencji dla pracowników Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Wymienione prace dotyczyły problemów wentylacji, klimatyzacji, komfortu cieplnego i jakości powietrza, sieci cieplnych.
W tłumaczeniach Pani Hanna Szulczewska prawidłowo posługiwała się słownictwem technicznym. Były one zawsze przygotowane terminowo, a współpraca układała się wzorcowo. W przyszłości planujemy nadal korzystać z pomocy Pani Szulczewskiej w tłumaczeniach naszych prac.

Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Pani Hanna Szulczewska wykonała dla Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego tłumaczenia tekstów z zakresu historii, dziejów nauki i historii sztuki. Były to przekłady z polskiego na angielski oraz z angielskiego na polski. Na wyróżnienie zasługuje bardzo dobry poziom tłumaczenia, przekazanie w jasny i logiczny sposób sensu oryginalnej wypowiedzi na drugi język. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy.

prof. dr hab. Jerzy Miziołek
Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Jako kurator projektów wystawienniczych realizowanych w Muzeum Niepodległości w Warszawie, współpracowałem z Panią Hanną Szulczewską, która tłumaczyła przygotowane w języku polskim teksty wystaw historycznych oraz katalogów i informatorów na język angielski. Uważam, że Pani Hanna Szulczewska przełożyła je na wysokim poziomie i polecam ją jako bardzo dobrego tłumacza.

Krzysztof Mordyński, Kustosz Muzealny, Uniwersytet Warszawski

Nasze Wydawnictwo korzysta z fachowej pomocy pani Hanny Szulczewskiej, zwłaszcza w przypadku opracowań z dziedziny reklamy, marketingu czy też fachowych tekstów poświęconych korporacyjnej identyfikacji wizualnej. Tłumaczenia wykonywane są w terminie, niezwykle profesjonalnie i z dużą dbałością o język.

Maciej A. Brzozowski, Dyrektor ds. Public Relations w Wydawnictwie Bauer Media Group

Szereg razy korzystałem z pomocy pani Hanny Szulczewskiej w tłumaczeniu swoich tekstów na język angielski i zawsze z bardzo dobrym rezultatem, o czym świadczy fakt bezproblemowej publikacji tych tekstów w anglojęzycznych periodykach.

Prof. Marek Safjan, Sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Nasza współpraca z Panią Hanną Szulczewską liczy już ponad 15 lat. Przebiegała ona na różnych płaszczyznach korzystania z Jej językowych i komunikacyjnych zasobów, w trudnym zakresie zagadnień z teorii architektury, w tym architektury symbolicznej, opisywanej językiem pełnym metafor i idiomów. Służyła mi pomocą jako tłumacz symultaniczny podczas seminariów Programu Roboczego UIA, współorganizowanych z SARP, dotyczących architektury miejsc duchowych. Opracowała tłumaczenie pozycji z języka angielskiego na język polski dla potrzeb serii Biblioteka Architekta we współpracy z wydawnictwem Murator. Jako tłumacz z jęz. polskiego na angielski przetłumaczyła pierwszą pozycję w ramach serii programu Teoria Fundacji im. Stefana Kuryłowicza w roku 2014. Tłumaczyła obrady podczas Gali Fundacji w r. 2014 w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. We wszystkich tych działaniach była niezawodna, punktualna, wnosząc wartość dodaną w formie niezwykłej kultury osobistej, taktu i wdzięku co ma ogromną wartość w komunikacji społecznej Bardzo polecam jej pracę i wykorzystanie Jej umiejętności w różnych formach i formułach – z każdą sobie poradzi.

Prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz
- Inicjatorka Serii Biblioteka Architekta wyd. Murator
- Dyrektor PR UIA Miejsca Duchowe w latach 2000-2008
- Przewodnicząca Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Specjalizacje

tel. kom. +48 601 20 25 81

e-mail: puenta@puenta.eu

Kontakt

Hanna Szulczewska

ul. Wilanowska 16/20 m 39

00-422 Warszawa

NIP: 526-118-78-10

REGON: 010836400

Nr konta bankowego: 18 1050 1038 1000 0090 6027 7945

Klienci