Media i Polityka

Tłumaczenia z języka mediów i polityki, oprócz znajomości fachowego słownictwa i wyczucia politycznej poprawności, wymagają bieżącej orientacji w sprawach politycznych, ekonomicznych i społecznych, a także rozumienia aluzji i odwołań do wydarzeń, postaci czy wypowiedzi. O ile przekład tekstu z tej dziedziny pozwala na sprawdzenie cytatów, faktów i odniesień, o tyle tłumaczenia ustne to praca na adrenalinie.

Z pomocą w tłumaczeniach przychodzi tu doświadczenie nabyte podczas zajęć języka angielskiego, które miałam okazję prowadzić w Sejmie RP, Trybunale Konstytucyjnym oraz w innych instytucjach w Polsce i za granicą.

 

Więcej o projektach

Specjalizacje

tel. kom. +48 601 20 25 81

e-mail: puenta@puenta.eu

Kontakt

Hanna Szulczewska

ul. Wilanowska 16/20 m 39

00-422 Warszawa

NIP: 526-118-78-10

REGON: 010836400

Nr konta bankowego: 18 1050 1038 1000 0090 6027 7945

Klienci