Media i Polityka

Tłumaczenia z języka mediów i polityki, oprócz znajomości fachowego słownictwa i wyczucia politycznej poprawności, wymagają bieżącej orientacji w sprawach politycznych, ekonomicznych i społecznych, a także rozumienia aluzji i odwołań do wydarzeń, postaci czy wypowiedzi. O ile pisemny przekład tekstu z tej dziedziny pozwala na sprawdzenie cytatów, faktów i odniesień, o tyle tłumaczenia ustne to praca na adrenalinie. A jeżeli dodać do tego odpowiedzialność za słowo, która ciąży na tłumaczu przysięgłym, zajęcie to staje się naprawdę wymagające. Wierność oryginałowi konfrontowana jest nieustannie z istotną w tym kontekście elegancją języka i koniecznością syntezy, dzięki której wypowiedź lepiej zapada w pamięci słuchacza. Historycznym przykładem trafnego odniesienia jest przekład wystąpienia Wałęsy w amerykańskim kongresie. Nie był on bynajmniej dziełem tłumacza przysięgłego, lecz dziennikarza Jacka Kalabińskiego. W wersji angielskiej, słynne „My, naród” – słowa rozpoczynające przemówienie, Kalabiński przełożył na „We, the people”, nawiązując do amerykańskiej konstytucji, co wywołało gorącą owację.

Przekład niektórych pojęć właściwych danemu ustrojowi, wynikających z historycznych zdarzeń lub rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw bywa po prostu niemożliwy, o czym przekonujemy się na próżno szukając słów oddających zjawiska dobrze nam znane, a jednak obce w innych kulturach.

Jak więc sprostać tak trudnym wyzwaniom? Z pomocą w tłumaczeniach przychodzi doświadczenie nabyte podczas zajęć języka angielskiego, które miałam okazję prowadzić w Sejmie RP, Trybunale Konstytucyjnym oraz w innych instytucjach w Polsce i za granicą. Wymagały one nieraz refleksu, choć częściej były okazją do ciekawych rozmów, dzięki którym doskonaliłam jakość moich tłumaczeń.

 

Więcej o projektach

Referencje

Pani Hanna Szulczewska wielokrotnie wykonywała tłumaczenia oraz korekty językowe tekstów prac naukowo-badawczych, specjalistycznych artykułów w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz referatów przedstawianych w materiałach konferencyjnych międzynarodowych konferencji dla pracowników Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Wymienione prace dotyczyły problemów wentylacji, klimatyzacji, komfortu cieplnego i jakości powietrza, sieci cieplnych.
W tłumaczeniach Pani Hanna Szulczewska prawidłowo posługiwała się słownictwem technicznym. Były one zawsze przygotowane terminowo, a współpraca układała się wzorcowo. W przyszłości planujemy nadal korzystać z pomocy Pani Szulczewskiej w tłumaczeniach naszych prac.

Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Pani Hanna Szulczewska wykonała dla Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego tłumaczenia tekstów z zakresu historii, dziejów nauki i historii sztuki. Były to przekłady z polskiego na angielski oraz z angielskiego na polski. Na wyróżnienie zasługuje bardzo dobry poziom tłumaczenia, przekazanie w jasny i logiczny sposób sensu oryginalnej wypowiedzi na drugi język. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy.

Prof. dr hab. Jerzy Miziołek
Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Architekci zwykle posługują się obrazem, by tłumaczyć swoje idee. Trudniej jest architekturę wyrazić słowem.
Przetłumaczyć zaś czyjąś myśl tak, aby nie straciła na czytelności, charakterze, wyrazie – to już nie tylko znajomość branżowego słownictwa. Pani Hanna Szulczewska ma tę unikalną umiejętność przełożenia cudzych wyobrażeń i koncepcji, często zupełnie w innych słowach, tak by znaczenie i komunikat pozostały te same. Łączy absolutną fachowość z terminowością.
Hanna Szulczewska tłumaczyła m. in moją książkę „Fenomen miejsc biesiadnych w mieście” (I miejsce w konkursie TEORIA Fundacji Stefana Kuryłowicza), wyd. Kanon. Polecam Panią Szulczewską jako doskonałego tłumacza.

dr inż. arch. Anna Lorens
Architekt, projektantka wnętrz i produktu

Jako kurator projektów wystawienniczych realizowanych w Muzeum Niepodległości w Warszawie, współpracowałem z Panią Hanną Szulczewską, która tłumaczyła przygotowane w języku polskim teksty wystaw historycznych oraz katalogów i informatorów na język angielski. Uważam, że Pani Hanna Szulczewska przełożyła je na wysokim poziomie i polecam ją jako bardzo dobrego tłumacza.

Krzysztof Mordyński, Kustosz Muzealny, Uniwersytet Warszawski

Nasze Wydawnictwo korzysta z fachowej pomocy pani Hanny Szulczewskiej, zwłaszcza w przypadku opracowań z dziedziny reklamy, marketingu czy też fachowych tekstów poświęconych korporacyjnej identyfikacji wizualnej. Tłumaczenia wykonywane są w terminie, niezwykle profesjonalnie i z dużą dbałością o język.

Maciej A. Brzozowski, Dyrektor ds. Public Relations w Wydawnictwie Bauer Media Group

Szereg razy korzystałem z pomocy pani Hanny Szulczewskiej w tłumaczeniu swoich tekstów na język angielski i zawsze z bardzo dobrym rezultatem, o czym świadczy fakt bezproblemowej publikacji tych tekstów w anglojęzycznych periodykach.

Prof. Marek Safjan, Sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Nasza współpraca z Panią Hanną Szulczewską liczy już ponad 15 lat. Przebiegała ona na różnych płaszczyznach korzystania z Jej językowych i komunikacyjnych zasobów, w trudnym zakresie zagadnień z teorii architektury, w tym architektury symbolicznej, opisywanej językiem pełnym metafor i idiomów. Służyła mi pomocą jako tłumacz symultaniczny podczas seminariów Programu Roboczego UIA, współorganizowanych z SARP, dotyczących architektury miejsc duchowych. Opracowała tłumaczenie pozycji z języka angielskiego na język polski dla potrzeb serii Biblioteka Architekta we współpracy z wydawnictwem Murator. Jako tłumacz z jęz. polskiego na angielski przetłumaczyła pierwszą pozycję w ramach serii programu Teoria Fundacji im. Stefana Kuryłowicza w roku 2014. Tłumaczyła obrady podczas Gali Fundacji w r. 2014 w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. We wszystkich tych działaniach była niezawodna, punktualna, wnosząc wartość dodaną w formie niezwykłej kultury osobistej, taktu i wdzięku co ma ogromną wartość w komunikacji społecznej Bardzo polecam jej pracę i wykorzystanie Jej umiejętności w różnych formach i formułach – z każdą sobie poradzi.

Prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz
- Inicjatorka Serii Biblioteka Architekta wyd. Murator
- Dyrektor PR UIA Miejsca Duchowe w latach 2000-2008
- Przewodnicząca Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Specjalizacje

tel. kom. +48 601 20 25 81

e-mail: puenta@puenta.eu

Kontakt

Hanna Szulczewska

ul. Wilanowska 16/20 m 39

00-422 Warszawa

NIP: 526-118-78-10

REGON: 010836400

Nr konta bankowego: 18 1050 1038 1000 0090 6027 7945

Klienci