Nauka

Specjalizacja obejmuje tłumaczenia i korektę tekstów naukowych przeznaczonych do publikacji, a także artykułów, referatów, odczytów, opracowań i esejów oraz prac doktorskich z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych. Mimo że pieczęć poświadczająca zgodność przekładu z oryginałem wymagana jest w tej dziedzinie stosunkowo rzadko, z wielu względów przydają się tu inne cechy tłumacza przysięgłego. Teksty naukowe muszą spełniać wysokie wymagania akademickiej punktacji. Publikacje on-line, widoczne dla wyszukiwarek dzięki słowom kluczowym, powinny zawierać spójną terminologię, czytelną dla międzynarodowego odbiorcy. Istotny jest właściwy rejestr czyli, potocznie rzecz ujmując, styl, który zwłaszcza w języku angielskim dąży przede wszystkim do syntezy. Priorytetem jest przejrzystość i precyzja naukowego wykładu. Liczy się także prawidłowy zapis przypisów i biografii. Tłumacz staje się w pewnej mierze odpowiedzialny nie tylko za jakość przekładu ale i za odbiór tekstu w środowisku naukowym.

Dzięki połączeniu pracy translatorskiej z nauczaniem dorosłych na kursach specjalistycznego języka angielskiego, siłą rzeczy zdobywam wiedzę z dziedzin zainteresowania moich słuchaczy. Efektem tej współpracy są tłumaczenia i korekty ciekawych tekstów naukowych poświęconych nowym technologiom czy badaniom flory i fauny, prowadzonym przez polskie stacje polarne na Antarktydzie.

Tłumaczenia w tym zakresie wykonuję dla Politechniki Warszawskiej, a także różnych instytutów Polskiej Akademii Nauk, w tym, w ramach stałej współpracy, dla Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu Biochemii i Biofizyki.

 

Więcej o projektach

Referencje

Pani Hanna Szulczewska wielokrotnie wykonywała tłumaczenia oraz korekty językowe tekstów prac naukowo-badawczych, specjalistycznych artykułów w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz referatów przedstawianych w materiałach konferencyjnych międzynarodowych konferencji dla pracowników Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Wymienione prace dotyczyły problemów wentylacji, klimatyzacji, komfortu cieplnego i jakości powietrza, sieci cieplnych.
W tłumaczeniach Pani Hanna Szulczewska prawidłowo posługiwała się słownictwem technicznym. Były one zawsze przygotowane terminowo, a współpraca układała się wzorcowo. W przyszłości planujemy nadal korzystać z pomocy Pani Szulczewskiej w tłumaczeniach naszych prac.

Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Pani Hanna Szulczewska wykonała dla Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego tłumaczenia tekstów z zakresu historii, dziejów nauki i historii sztuki. Były to przekłady z polskiego na angielski oraz z angielskiego na polski. Na wyróżnienie zasługuje bardzo dobry poziom tłumaczenia, przekazanie w jasny i logiczny sposób sensu oryginalnej wypowiedzi na drugi język. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy.

prof. dr hab. Jerzy Miziołek
Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Jako kurator projektów wystawienniczych realizowanych w Muzeum Niepodległości w Warszawie, współpracowałem z Panią Hanną Szulczewską, która tłumaczyła przygotowane w języku polskim teksty wystaw historycznych oraz katalogów i informatorów na język angielski. Uważam, że Pani Hanna Szulczewska przełożyła je na wysokim poziomie i polecam ją jako bardzo dobrego tłumacza.

Krzysztof Mordyński, Kustosz Muzealny, Uniwersytet Warszawski

Nasze Wydawnictwo korzysta z fachowej pomocy pani Hanny Szulczewskiej, zwłaszcza w przypadku opracowań z dziedziny reklamy, marketingu czy też fachowych tekstów poświęconych korporacyjnej identyfikacji wizualnej. Tłumaczenia wykonywane są w terminie, niezwykle profesjonalnie i z dużą dbałością o język.

Maciej A. Brzozowski, Dyrektor ds. Public Relations w Wydawnictwie Bauer Media Group

Szereg razy korzystałem z pomocy pani Hanny Szulczewskiej w tłumaczeniu swoich tekstów na język angielski i zawsze z bardzo dobrym rezultatem, o czym świadczy fakt bezproblemowej publikacji tych tekstów w anglojęzycznych periodykach.

Prof. Marek Safjan, Sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Nasza współpraca z Panią Hanną Szulczewską liczy już ponad 15 lat. Przebiegała ona na różnych płaszczyznach korzystania z Jej językowych i komunikacyjnych zasobów, w trudnym zakresie zagadnień z teorii architektury, w tym architektury symbolicznej, opisywanej językiem pełnym metafor i idiomów. Służyła mi pomocą jako tłumacz symultaniczny podczas seminariów Programu Roboczego UIA, współorganizowanych z SARP, dotyczących architektury miejsc duchowych. Opracowała tłumaczenie pozycji z języka angielskiego na język polski dla potrzeb serii Biblioteka Architekta we współpracy z wydawnictwem Murator. Jako tłumacz z jęz. polskiego na angielski przetłumaczyła pierwszą pozycję w ramach serii programu Teoria Fundacji im. Stefana Kuryłowicza w roku 2014. Tłumaczyła obrady podczas Gali Fundacji w r. 2014 w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. We wszystkich tych działaniach była niezawodna, punktualna, wnosząc wartość dodaną w formie niezwykłej kultury osobistej, taktu i wdzięku co ma ogromną wartość w komunikacji społecznej Bardzo polecam jej pracę i wykorzystanie Jej umiejętności w różnych formach i formułach – z każdą sobie poradzi.

Prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz
- Inicjatorka Serii Biblioteka Architekta wyd. Murator
- Dyrektor PR UIA Miejsca Duchowe w latach 2000-2008
- Przewodnicząca Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Specjalizacje

tel. kom. +48 601 20 25 81

e-mail: puenta@puenta.eu

Kontakt

Hanna Szulczewska

ul. Wilanowska 16/20 m 39

00-422 Warszawa

NIP: 526-118-78-10

REGON: 010836400

Nr konta bankowego: 18 1050 1038 1000 0090 6027 7945

Klienci