Nauka

Specjalizacja obejmuje tłumaczenia i korektę tekstów naukowych przeznaczonych do publikacji, a także artykułów, referatów, odczytów, opracowań i esejów oraz prac doktorskich z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych. Mimo że pieczęć poświadczająca zgodność przekładu z oryginałem wymagana jest w tej dziedzinie stosunkowo rzadko, z wielu względów przydają się tu inne cechy tłumacza przysięgłego. Teksty naukowe muszą spełniać wysokie wymagania akademickiej punktacji. Publikacje on-line, widoczne dla wyszukiwarek dzięki słowom kluczowym, powinny zawierać spójną terminologię, czytelną dla międzynarodowego odbiorcy. Istotny jest właściwy rejestr czyli, potocznie rzecz ujmując, styl, który zwłaszcza w języku angielskim dąży przede wszystkim do syntezy. Priorytetem jest przejrzystość i precyzja naukowego wykładu. Liczy się także prawidłowy zapis przypisów i biografii. Tłumacz staje się w pewnej mierze odpowiedzialny nie tylko za jakość przekładu ale i za odbiór tekstu w środowisku naukowym.

Dzięki połączeniu pracy translatorskiej z nauczaniem dorosłych na kursach specjalistycznego języka angielskiego, siłą rzeczy zdobywam wiedzę z dziedzin zainteresowania moich słuchaczy. Efektem tej współpracy są tłumaczenia i korekty ciekawych tekstów naukowych poświęconych nowym technologiom czy badaniom flory i fauny, prowadzonym przez polskie stacje polarne na Antarktydzie.

Tłumaczenia w tym zakresie wykonuję dla Politechniki Warszawskiej, a także różnych instytutów Polskiej Akademii Nauk, w tym, w ramach stałej współpracy, dla Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu Biochemii i Biofizyki.

 

Więcej o projektach

Referencje

Pani Hanna Szulczewska wielokrotnie wykonywała tłumaczenia oraz korekty językowe tekstów prac naukowo-badawczych, specjalistycznych artykułów w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz referatów przedstawianych w materiałach konferencyjnych międzynarodowych konferencji dla pracowników Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Wymienione prace dotyczyły problemów wentylacji, klimatyzacji, komfortu cieplnego i jakości powietrza, sieci cieplnych.
W tłumaczeniach Pani Hanna Szulczewska prawidłowo posługiwała się słownictwem technicznym. Były one zawsze przygotowane terminowo, a współpraca układała się wzorcowo. W przyszłości planujemy nadal korzystać z pomocy Pani Szulczewskiej w tłumaczeniach naszych prac.

Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Pani Hanna Szulczewska wykonała dla Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego tłumaczenia tekstów z zakresu historii, dziejów nauki i historii sztuki. Były to przekłady z polskiego na angielski oraz z angielskiego na polski. Na wyróżnienie zasługuje bardzo dobry poziom tłumaczenia, przekazanie w jasny i logiczny sposób sensu oryginalnej wypowiedzi na drugi język. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy.

Prof. dr hab. Jerzy Miziołek
Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Architekci zwykle posługują się obrazem, by tłumaczyć swoje idee. Trudniej jest architekturę wyrazić słowem.
Przetłumaczyć zaś czyjąś myśl tak, aby nie straciła na czytelności, charakterze, wyrazie – to już nie tylko znajomość branżowego słownictwa. Pani Hanna Szulczewska ma tę unikalną umiejętność przełożenia cudzych wyobrażeń i koncepcji, często zupełnie w innych słowach, tak by znaczenie i komunikat pozostały te same. Łączy absolutną fachowość z terminowością.
Hanna Szulczewska tłumaczyła m. in moją książkę „Fenomen miejsc biesiadnych w mieście” (I miejsce w konkursie TEORIA Fundacji Stefana Kuryłowicza), wyd. Kanon. Polecam Panią Szulczewską jako doskonałego tłumacza.

dr inż. arch. Anna Lorens
Architekt, projektantka wnętrz i produktu

Jako kurator projektów wystawienniczych realizowanych w Muzeum Niepodległości w Warszawie, współpracowałem z Panią Hanną Szulczewską, która tłumaczyła przygotowane w języku polskim teksty wystaw historycznych oraz katalogów i informatorów na język angielski. Uważam, że Pani Hanna Szulczewska przełożyła je na wysokim poziomie i polecam ją jako bardzo dobrego tłumacza.

Krzysztof Mordyński, Kustosz Muzealny, Uniwersytet Warszawski

Nasze Wydawnictwo korzysta z fachowej pomocy pani Hanny Szulczewskiej, zwłaszcza w przypadku opracowań z dziedziny reklamy, marketingu czy też fachowych tekstów poświęconych korporacyjnej identyfikacji wizualnej. Tłumaczenia wykonywane są w terminie, niezwykle profesjonalnie i z dużą dbałością o język.

Maciej A. Brzozowski, Dyrektor ds. Public Relations w Wydawnictwie Bauer Media Group

Szereg razy korzystałem z pomocy pani Hanny Szulczewskiej w tłumaczeniu swoich tekstów na język angielski i zawsze z bardzo dobrym rezultatem, o czym świadczy fakt bezproblemowej publikacji tych tekstów w anglojęzycznych periodykach.

Prof. Marek Safjan, Sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Nasza współpraca z Panią Hanną Szulczewską liczy już ponad 15 lat. Przebiegała ona na różnych płaszczyznach korzystania z Jej językowych i komunikacyjnych zasobów, w trudnym zakresie zagadnień z teorii architektury, w tym architektury symbolicznej, opisywanej językiem pełnym metafor i idiomów. Służyła mi pomocą jako tłumacz symultaniczny podczas seminariów Programu Roboczego UIA, współorganizowanych z SARP, dotyczących architektury miejsc duchowych. Opracowała tłumaczenie pozycji z języka angielskiego na język polski dla potrzeb serii Biblioteka Architekta we współpracy z wydawnictwem Murator. Jako tłumacz z jęz. polskiego na angielski przetłumaczyła pierwszą pozycję w ramach serii programu Teoria Fundacji im. Stefana Kuryłowicza w roku 2014. Tłumaczyła obrady podczas Gali Fundacji w r. 2014 w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. We wszystkich tych działaniach była niezawodna, punktualna, wnosząc wartość dodaną w formie niezwykłej kultury osobistej, taktu i wdzięku co ma ogromną wartość w komunikacji społecznej Bardzo polecam jej pracę i wykorzystanie Jej umiejętności w różnych formach i formułach – z każdą sobie poradzi.

Prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz
- Inicjatorka Serii Biblioteka Architekta wyd. Murator
- Dyrektor PR UIA Miejsca Duchowe w latach 2000-2008
- Przewodnicząca Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Specjalizacje

tel. kom. +48 601 20 25 81

e-mail: puenta@puenta.eu

Kontakt

Hanna Szulczewska

ul. Wilanowska 16/20 m 39

00-422 Warszawa

NIP: 526-118-78-10

REGON: 010836400

Nr konta bankowego: 18 1050 1038 1000 0090 6027 7945

Klienci