Prawo i Biznes

Tłumaczenia z dziedziny prawa i biznesu obejmują większość typowych dokumentów wykorzystywanych w obrocie prawnym. Są to wszelkiego rodzaju umowy (handlowe, bankowe, umowy ubezpieczenia, zatrudnienia, świadczenia usług, dzierżawy lub najmu, praw autorskich, itp.), akty stanu cywilnego, orzeczenia sądowe, pełnomocnictwa, opinie prawne, dokumenty rejestrowe spółek, dokumenty wydawane przez urzędy i organy administracji państwowej, akty prawne, klauzule apostille, a także świadectwa i dyplomy, dokumenty potwierdzające tożsamość lub uprawnienia oraz im podobne.

Oprócz wymienionych wyżej dokumentów, które tłumaczę na zlecenie klientów instytucjonalnych, korporacyjnych i indywidualnych, zajmuję się także przekładem tekstów prawniczych z dziedziny prawa konstytucyjnego.

Tłumaczenia z dziedziny prawa i biznesu wykonuję w ramach stałej współpracy m.in. dla firm Polkomtel i Warbud, a także dla AGP Metro Polska, konsorcjum budującego warszawskie metro oraz wielu klientów indywidualnych. Doświadczenie w zakresie prawa konstytucyjnego zdobywałam podczas długoletniej współpracy z Trybunałem Konstytucyjnym (do 2015).

 

Więcej o projektach

Specjalizacje

tel. kom. +48 601 20 25 81

e-mail: puenta@puenta.eu

Kontakt

Hanna Szulczewska

ul. Wilanowska 16/20 m 39

00-422 Warszawa

NIP: 526-118-78-10

REGON: 010836400

Nr konta bankowego: 18 1050 1038 1000 0090 6027 7945

Klienci