Mądry Anglik po szkodzie, czyli o tym, jak skutecznie opanować zdania warunkowe „III conditional” i struktury z „wish”

… Exempla trahunt. Przykłady pociągają, szczególnie gdy trafny przykład zastosujemy w szczęśliwym kontekście.

Dzisiaj kontekst nie będzie zbyt udany, ale zapewne mocny i powszechnie znany, co – mam nadzieję – pomoże zrozumieć nie tylko tytułowy III Conditional, lecz także ogólną zasadę, która nim rządzi. Co więcej, zasada ta odnosi się także do zdań z wish, które w równym stopniu spędzają nam sen z oczu.

Na początek, przypomnijmy struktury, o których mowa:

If I had saved more money when I had the chance, I would have bought a Ferrari.

(If … + past perfect, would /could/ + have + past participle)

I wish I had saved more money when I had the chance. I would have bought a Ferrari.

(I wish + past perfect)

Nie bez powodu, sytuacje, w których stosujemy trzeci typ zdania warunkowego oraz konstrukcja wish + past perfect zwane są unreal past. Past – bo zdarzyły się w przeszłości. A unreal ? Nierealne są w tym sensie, że przeczą rzeczywistości.

Powyższe zdania mówią o przeszłości (when I had the chance), i przeczą rzeczywistości, bo w rzeczywistości żadnych pieniędzy nie zaoszczędzono, a w konsekwencji Ferrari pozostało w sferze marzeń. Tak, te zdania mówią o naszych marzeniach, niestety niezrealizowanych … Dlatego często płynie z nich żal (regret) lub krytyka (criticism). Te zdania bywają po prostu niesympatyczne !

Ale wróćmy do zapowiadanego przykładu, który długo nie pozwoli nam o sobie zapomnieć …

Financial Times w wydaniu z dnia 25 czerwca 2016 r., a więc dzień po Brexicie, tak „gdyba” na temat przeszłości:

If Mr Cameron had not promised a referendum …

If 16- and 17-year-olds had been enfranchised

If Cameron had agreed to a TV debate …

If the vote had taken place in 2017 …

If Tony Blair had taken a more restrictive approach to eastern European immigration …

If Jeremy Corbyn had inspired Labour voters to back Remain …

If the EU had not been wracked by crises …

… David Cameron could have avoided an EU Leave vote.

Jednym słowem, gdyby wcześniej zdarzenia potoczyły się inaczej, Brytyjczycy mogli byli uniknąć Brexitu.

A Evening Standard w tym samym dniu cytuje rozczarowanych Brytyjczyków:

‚I really regret my vote now’: The Brexit voters who wish they had backed remain.

To zdanie wyraża właśnie żal z powodu czegoś, co stało się dwa dni wcześniej (w przeszłości). Rozżalenie dotyczy faktów lub zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, a my chcielibyśmy, by przeszłość ta wyglądała inaczej.

Stąd, w zdaniach z wish, oprócz zastosowania czasu past perfect w takich przypadkach, pojawia się trudne „odwrócenie”: albo należy zmienić twierdzenie na przeczenie (lub vice versa), albo zmienić czasownik na wyraz o przeciwnym znaczeniu.

Brexitowa rzeczywistość była następująca:

The Brexit voters did not back remain.

The Brexit voters backed leave. (leave ma przeciwne znaczenie do remain)

Tworząc zdanie z wish, musimy użyć czasu past perfect (w odniesieniu do przeszłości), a następnie tej przeszłej rzeczywistości zaprzeczyć, używając przeczenia (lub odwrotnie do negacji: zdania twierdzącego) lub czasownika o przeciwnym znaczeniu. Stąd zdanie: The Brexit voters who wish they had backed remain

A tego, co mówią dzisiaj the Brexit voters who wish they had backed remain… posłuchajcie tutaj.

Brexit-4

Hanna Szulczewska

www.puenta.eu

tel. kom. +48 601 20 25 81

e-mail: puenta@puenta.eu

Kontakt

Hanna Szulczewska

ul. Wilanowska 16/20 m 39

00-422 Warszawa

NIP: 526-118-78-10

REGON: 010836400

Nr konta bankowego: 18 1050 1038 1000 0090 6027 7945


Formy płatności:

- karta

- przelew

- gotówka

Klienci